Ztraceni na neznámých místech, objevujeme sami sebe.
Vlhká zem a suchý vzduch.
Nalezený klid na půdě svárů.
S neznalostí historie hledíme do budoucna.

Došli jsme až na soutok řek Dyje a Moravy dále vede...
jen jedna společná cesta.

Tento informační web shrnuje zásadní historické souvislosti ovlivňujících současnou podobu území v okolí soutoku řek Moravy a Dyje. Shrnutím historických faktů a souborem informací o současně platné ochraně přírody a krajiny na daném území se snaží přispět k širšímu poznání území, na kterém bylo v letech 2009-2010 plánováno vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok.

 

Tento informační web vznikl v rámci projektu Soutok lidí a krajiny za finanční podpory Nadace Partnerství.