Ptačí oblasti

PO SOUTOK-TVRDONICKO

Rozloha:
9604,3 ha

Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko je jednou z nejvýznamnějších v rámci celé ČR. Dosud zde bylo zjištěno 240 druhů ptáků, kteří zde hnízdí, zimují nebo mají svou tahovou zastávku. Lokalita Soutok je důležitým hnízdištěm dravců. Pravidelně jich zde hnízdí deset druhů včetně orla královského (Aquila heliaca), který zde má své jediné hnízdiště v rámci ČR.

Zdejším typickým ptačím druhem je čáp bílý (Ciconia ciconia) hnízdící na mohutných dubech v počtu zhruba padesáti párů.