Úmluva o světovém dědictví

V roce 1972 přijaly členské země UNESCO Úmluvu o světovém dědictví (Úmluva), která doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a směřuje k identifikaci, ochraně, obnově a prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhož jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními hodnotami. Československo přistoupilo ke smlouvě v roce 1990 a na základě sukcese je platná pro Českou republiku od roku 1993. 

V současnosti má Česká republika na seznamu světového dědictví zapsáno 13 lokalit včetně Lednicko-valtického areálu, který je na seznamu veden jako kulturní krajina Lednice-Valtice.

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL

Kulturní krajina Lednice-Valtice byla na Seznam světového dědictví zapsána v roce 1996. Se svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v Evropě. Přestavuje dílo vzniklé v průběhu 17. až 20. století na panství rodu Liechtensteinů. Spolu s barokním zámkem ve Valticích a klasicistním a novogoticky přestavěným zámkem v Lednici obsahuje množství dalších cenných klasicistních a romantických saletů usazených v krajině, upravené podle principů romantického krajinářství.