O projektu

Projekt Soutok lidí a krajiny byl vytvořen především jako reakce na situaci při plánovaném vyhlášení chráněné krajinné oblasti na území dolních toků Moravy a Dyje.

Projekt byl v roce 2009 finančně podpořila Nadace Partnerství.

Období realizace projektu: Od května 2009 do května 2010.

Na projektu pracovali

Ing. Ilona Vybíralová - absolventka Zahradnické a Lesniské fakulty MZLU, autorka projektu. Projekt napsala a realizovala především ve spolupráci s níže uvedenými a s podporou brněnské skupinky Hnutí DUHA. V případě postřehů k našim stránkám nebo zajímavým informacím týkajícím se dané lokality, mne neváhejte kontaktovat na e-mail: ilona.fabien@gmail.com. 

RNDr. Jan Miklín - doktorand Environmentální geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, zaměřuje se na GIS v ochraně přírody a kartografickou tvorbu. Oblasti soutoku Moravy a Dyje se věnuje v diplomové i dizertační práci. Mezi jeho největší koníčky patří fotografování a cestování.

Ing. et Ing. Filip Šálek - vystudoval obor Lesní inženýrství na MU v Brně a Environmentální inženýrství na VŠB-TU v Ostravě. Trvalé bydliště má v Lanžhotě a momentálně pracuje na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Ostravě na pozici vodaře. Je autorem výstavy Historie a krásy lužních lesů jižní Moravy. Zajímá se o celkovou historii a vývoj jihomoravských luhů. Středem jeho zájmu jsou obojživelníci.

Ing. Eliška Kvitová

Vratislav Vozník

Hnutí DUHA, místní skupina Brno se představuje

Ochrana životního prostředí je pro nás hlavním zájmem činnosti. Proto se účastníme správních řízení, pořádáme sázení stromů, tematické přednášky či tradiční Brněnskou cyklojízdu. Úspěšně spolupracujeme s mnohými obecními a městskými úřady.

V naší skupině máme desítky členů a dobrovolníků z celého Jihomoravského kraje včetně Břeclavska.

 

Tento informační web vznikl v rámci projektu Soutok lidí a krajiny za finanční podpory Nadace Partnerství.