Záměr vyhlášení CHKO

Záměr vyhlášení CHKO je starý více jak dvacet let. Stejně jako tenkrát,  i dnes si klade za cíl zachování typického krajinného rázu, který je přednostně dědictvím našich předků.

Chráněná krajinná oblast představuje harmonické území, kde je lidské hospodaření a příroda v souladu. Neznamená nedotknutelnou divočinu s přísnými omezeními jako národní park. Umožňuje lidem využívat krajinu a díky hospodaření, pomáhá zachovat její typický krajinný ráz. Neznamená naprostý zákaz těžby v lesích, ale její úpravu tak, aby byla udržitelná i po další generace a tato krajina zůstala zachována i pro naše děti. CHKO představuje možnost, jak udržet nebo obnovit krajinu takovou, jaká byla dříve.