Evropsky významné lokality

EVL SOUTOK-PODLUŽÍ

Rozloha: 9699,5 ha
Soutok - Podluží je unikátní především lužními lesy, část znich má charakter pralesovitých porostů. Lužní lesy tvrdého a měkkého luhu spolu s kontinentálně zaplavovanými loukami, acidofilními suchými trávníky, panonskými dubohabřinami a vodními stanovišti stojatých i tekoucích vod jsou biotopem více než 200 rostlinných taxonů Červeného seznamu, z toho 50 patří mezi druhy zvláště chráněné.

V rámci území jsou vyhlášena 4 maloplošná ZCHÚ: NPR Cahnov-Soutok, NPR Ranšpurk, PR Skařiny a PR Stibůrkovská jezera.  

 

EVL NIVA DYJE

Rozloha: 3249 ha
Niva Dyje zaujímá rozsáhlé území lužních lesů převážně tvrdého luhu, který se místy střídá s kontinentálními zaplavovanými a mezofilně-ovsíkatými loukami. Z mokřadní vegetace jsou hojně zastoupeny olšiny, vegetace rákosin eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Po vyschnutí periodických tůní se na jejich dně vytváří eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Na suších místech se vyskytují panonské dubohabřiny a acidofilní suché trávníky.

V území je vyhlášeno několik maloplošných ZCHÚ: NPR Lednické rybníky, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice, PP Jezírko Kutnar a PP Květné jezero.