Unesco

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) je mezinárodní organizací pro výchovu, vědu a kulturu, ustanovenou v roce 1945 v Londýně. Založení organizace UNESCO bylo reakcí a nesouhlasné stanovisko k druhé světové válce a způsob, jak do budoucna hledat cesty k odvrácení podobné hrozby.

UNESCO je jednou ze 14 mezistátních odborových organizací v rámci systému OSN a je jedinou organizací zabývající se základními a společenskými vědami. Organizace je průkopníkem v oblasti ochrany životního prostředí a hmotného i nehmotného světového kulturního dědictví. V současnosti UNESCO propaguje mezinárodní spolupráci v rámci 193 členských zemí.

Československo bylo jedním z 20 zakládajících členů UNESCO, Česká republika je členem organizace od 22. února 1993. ČR se v současné době zapojuje do realizace programů UNESCO prakticky ve všech oblastech působnosti.